දෙල්කඳ සතිපොළේ පිවිසුම් මඟ හදමු ද? | දිනමිණ


 

දෙල්කඳ සතිපොළේ පිවිසුම් මඟ හදමු ද?

දිනෙකට සිය ගණනක ජනතාව යන එන දෙල්කඳ සතිපොළේ පිවිසුම දිගු කලක් තිස්සේ අබලන් තත්ත්වයේ පවතී. මේ නිසා පාරිභෝගික ජනතාව, වෙළෙඳුන් මෙන් ම රියැදුරන් පවා දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටිති. මේ පිළිබඳ බලධාරී්ගේ අවධානය යොමු වනු ඇතැයි ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුවයි.

ඡායා - කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංචාරක

නව අදහස දක්වන්න