වැටුප් විසඳුම් නැත්නම් වර්ජනය සෑම බ්‍රහස්පතින්දාවකම | දිනමිණ

වැටුප් විසඳුම් නැත්නම් වර්ජනය සෑම බ්‍රහස්පතින්දාවකම

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය

අනුමත වැටුප් විෂමතාවට රජයෙන් විසදුම් ලබාදෙන තුරු සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම මධ්‍ය රාත්‍රී 12.00 සිට සිකුරාදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 දක්වා පැය 24 ක වැඩ වර්ජනයක් දියත් කරන බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති කපිල වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රේණි විෂමතාවට හා වැටුප් විෂමතාව විසදීම සදහා අනුමත කල කැබිනට් පත්‍රිකාව ක්‍රියාත්මක කලානම් කිසිදු ගැටලුවක් නැතැයි ද කපිල වික්‍රමරත්න මහතා පවසයි.

එම නිසා සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම දුම්රිය රියදුරන්, නියාමකවරුන්, පාලකවරුන් සහ ස්ථානාධිපතිවරුන් ඇතුළු වෘත්තීය සමිති සියල්ල එක්වී පැය 24 ක සංකේත වැඩවර්ජනයත් මින් ඉදිරියට දියත් කරන බවද කපිල වික්‍රමරත්න මහතා දිනමිණට පැවසුවේ.

නිමල් රාජපක්ෂ

නව අදහස දක්වන්න