මැයි මාසයේ උද්ධමනය පහළට | දිනමිණ


 

මැයි මාසයේ උද්ධමනය පහළට

ජයසිරි මුණසිංහ

මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ යම් තරමකින් ඉහළ ගිය උද්ධමනය මැයි මාසයේදී පහළ බැස ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි. මීට වසර දෙකකට පෙර එනම් වසර 2017 මැයි මාසයේ දී සියයට 7.1ක් ව පැවැති උද්ධමනය, ඉකුත් වසරේ මැයි මාසයේ දී සියයට 2.1ක් විය.මේ අන්දමට පහළ වැටුණු උද්ධමනය මේ වසරේ යළි සුළු වශයෙන් ඉහළ නැඟුණි. ඒ අනුව මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසය වන විට සියයට 3.6ක්ව පැවැති උද්ධමනය ඉකුත් මාසයේදී සියයට 3.5දක්වා පහත වැටුණි.

වසර 2017 මැයි මාසයේ සියයට 7.1ක් වූ උද්ධමනය ජුනි හා ජූලි මාසයන් වනවිට පිළිවෙළින් සියයට 6.3 දක්වා අඩුවිණි. නමුත්! අගෝස්තු මාසයේ සිට ඉහළ යෑමක් වාර්තා කළ උද්ධමනය 2017 සැප්තැම්බර්, මාසය වන විට සියයට 8.6 දක්වා වැඩි වී ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව උපුටා දක්වමින් මහ බැංකුව පවසයි.

නමුත් වසර 2018 ජනවාරි මාසයේදී සියයට 5.4 දක්වා පහත වැටුණු උද්ධමනය වසර අවසානයේදී සියයට 0.4 දක්වා පහත වැටුණු බවද මහ බැංකුව කියයි.

වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ තනි මැද අගයක් ගන්නා පරිදි උද්ධමනය රඳවා ගැනීමට සමත්වී ඇති බව සංඛ්‍යාලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් පවසන මහ බැංකුව, මේ වසරේ ජනවාරි සියයට 1.2ක්ද, පෙබරවාරි සියයට 2. 4ක්, මාර්තු මාසයේදී සියයට 2.9ක්ද විය. මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ දී මෙය සියයට 3.6 දක්වා ඉහළ නැඟුණි. නමුත් මැයි මාසයේ සියයට 3.5 දක්වා පහත බැස ඇත.

නව අදහස දක්වන්න