මහ­වැලි කොකො­නට් ප්ලාන්ටේ­ෂන්ස් කොළඹ කොටස් හුව­මා­රු­වට | දිනමිණ


 

මහ­වැලි කොකො­නට් ප්ලාන්ටේ­ෂන්ස් කොළඹ කොටස් හුව­මා­රු­වට

CSEහි අධ්‍යක්‍ෂ ශනිල් ප්‍රනාන්දු මහතා, CSEහි සභාපති රේ අබේවර්ධන මහතා, MCPLහි කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ ජෝෂප් ෆීලික්ස් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහතා, MCPLහි අධ්‍යක්‍ෂ මහාචාර්ය ටි.එස්.ජි. ෆොන්සේකා මහතා, MCPLහි අධ්‍යක්‍ෂ එම්.ඒ.සී. එච්. මුණවීර මහතා, MBSLහි ප්‍රධාන කළමනාකාරි ලලන්ගි ගුණවර්ධන මහත්මිය

මහවැලි කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගමෙහි (MCPL) කොටස් ප්‍රථම වරට කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගතවීම නිමිත්තෙන් සීනුව නාද කිරීමේ උත්සවයක් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් පසුගියදා සංවිධානය කරන ලදී. මෙම කොටස් කොටස් හඳුන්වාදීමේ ක්‍රියාවලිය තුලින් දිරිසවි පුවරුව සහ වතු ක්ෂේත්‍රය යටතේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි MCPL සමාගම ලැයිස්තුගත වන ලදී. MCPLහි කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂ ජෝෂප් ෆීලික්ස් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහතා, අධ්‍යක්‍ෂ මහාචාර්ය ටි.එස්.ජි. ෆොන්සේකා මහතා, අධ්‍යක්‍ෂ එම්.ඒ.සී. එච්. මුණවීර මහතා සහ CSE නියෝජනය කරමින් සභාපති රේ අබේවර්ධන මහතා, අධ්‍යක්‍ෂ ශනිල් ප්‍රනාන්දු මහතා, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී රජිව බණ්ඩාරනායක මහතා සහ මෙම සමාගම් දෙකම නියෝජනය කරමින් එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව පිරිස්ද මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ විය. තවද මෙම හදුන්වාදීම ක්‍රියාවලියේදී කළමනාකාරිත්ව කටයුතුවලට මුලික වූ මර්චන්ට් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා ඇන්ඩ් ෆයිනැන්ස් පී.එල්.සී යන සමාගම නියෝජනය කරමින් MBSLහි ප්‍රධාන කළමනාකාරි ලලන්ගි ගුණවර්ධන මහත්මිය සහ අනිකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව පිරිස්ද සම්බන්ධ විය.

මෙම උත්සවයෙදී අදහස් දක්වමින් CSEහි සභාපති රේ අබේවර්ධන මහතා මහවැලි කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත වී වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සුබ පැතීය. ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළට සම්බන්ධ වූ ප්‍රථම කෘෂිකාර්මික පොල්වතු කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය නියෝජිත සමාගම ලෙස මුල්පිරිමද තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් බව එතුමා පැවසීය. තවද මෙම ලැයිස්තුගත ක්‍රියාවලිය තුල සහ ඉන්පසු තවදුරටත් ලැයිස්තුගත සමාගමක් ලෙස වගකීම් ඉෂ්ට කිරීමට සමාගම පුරා ප්‍රධානී හා සමාගමට සම්බන්ධ පිරිස් අතර දැඩි කැපවීමක් අත්‍යවශ්‍ය බව එතුමා වැඩිදුරටත් පැවසීය. “මහවැලි කොකොනට් ප්ලාන්ටේෂන්ස් සමාගම අද මෙහි ලැයිස්තුගත වීමෙන් සමාගම ඉහල දියුණුවක් කරා රැගෙනයාමට හිමිකාරිත්වයට ඇති සමාගම් දැක්ම සහ ඒ සදහා ශ්‍රී ලංකීය ආයෝජන ප්‍රජාව සම්බන්ධ කරගැනීමට ඇති කැමැත්ත පෙන්නුම් කරනවා”, යනුවෙන් සදහන් කළේය.

 

නව අදහස දක්වන්න