ශීත කළ පල­තුරුත් ගුණ­දා­ය­කයි | දිනමිණ


 

ශීත කළ පල­තුරුත් ගුණ­දා­ය­කයි

අප සිතා ගෙන සිටින්නේ පලතුරු නැවුම් වූ තරමට පෝෂණය ඉහළ බව ය. එහෙත්, සත්‍ය එය නොවෙයි. ශීතකළ තරමට ඉන් අපට වැඩිපුර විටමින ලබාගත හැකි ය. පර්යේෂණවලින් සොයා ගෙන ඇති අන්දමට ශීතකරණයේ තැබීමෙන් පලතුරු දිගු කලක් තබාගත හැකි සේ ම, විටමින් සහ අප ලෙඩ රෝගවලින් ආරක්ෂා කරන රසායන රැක ගත හැකියි.

බාහිර පරිසරයේ සමහර පලතුරු කලක් තබාගත හැකි නමුත්, ඒවායේ අඩංගු විටමින් සී යනාදිය එවිට සියයට පනහක්ම අහිමි වී යයි. ඇතැම් විටමින් උෂ්ණත්වයට සංවේදී ය.

ලුණු හෝ සීනි එක් නොකළ එළවළු, පලතුරු පමණක් සීත කළ යුතු ය. ශීත කළ එළවළු පිසු පසු ලෙමන් යුෂ ස්වල්පයක් ඉසීමෙන් අහිමි වූ විටමින් සී, යම් පමණකට නැවත ලබා දිය හැකි ය.

අන්ත­ර්ජා­ලය ඇසු­රිනි
චම්පිකා

නව අදහස දක්වන්න