මාවරල මේධංකරාරාම පුරාණ විහාරයේ සංඝාවාසය සහිත දානශාලාවට මුල්ගල් | දිනමිණ


 

මාවරල මේධංකරාරාම පුරාණ විහාරයේ සංඝාවාසය සහිත දානශාලාවට මුල්ගල්

ඌරුබොක්ක විශේෂ ඒ.පි.දයාචන්ද්‍ර

මාවරල ඇහැලකන්ද ශ්‍රී ජිනරතන මේධංකරාරාම පුරාණ විහාරස්ථායේ සාංඝාවාසය සහිත දාන ශාලාව ඉදිකිරීමට මුල් තැබිමේ පින්කම පසුගිය දා (12) ගොමිල මල්ලිකාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති මොරවක් කෝරළයේ ප්‍රධාන සංඝනායක තලපත්කන්දේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

1938 වර්ෂයේ ආරම්භ කර ඇති ඇහැලකන්ද ශ්‍රි ජිනරතන මේඩංකරාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ ආරම්භක විහාරාධිපති හිමියන් ලෙස වැඩ වාසය කළ ගල් ඇටුබේ ධම්මරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත්වීමෙන් පසු විහාරස්ථානය පාළුවට ගොස් තිබූණි.

ඇහැලකන්ද ගම්වාසීන්ගේ ඉල්ලීමකට අනුව පාළුවට ගොස් තිබූ විහාරස්ථානය පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ දී සිට තලපත්කන්දේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් දායක සභාව විහාරස්ථානය පිළිසකර කර මහජනතාවට වැදුම් පිදුම් කිරීමට හැකිවන ආකාරයට මේ වනවිට පත්කර ඇත. විහාරස්ථානයේ ඇති පැරැණි සංඝාවාසය සහිත දාන ශාලාව ගරා වැටෙමින් පැවැතීම හේතුවෙන් විහාරස්ථ දායක සභාව අංග සම්පූර්ණ සංඝාවාසයක් ඉදිකිරීම සඳහා කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව සංඝාවාසය සහිත දාන ශාලාව ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල් තැබීම සිදුවූයේ පිටබැද්දර ගොරකවෙල ගංඟාගිරි විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති මාතර දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක හැව්ඕවිට ඉන්ද්‍රරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

ඇහැලකන්ද ශ්‍රී ජිනරතන මේධංකරාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත සංඝාවාසය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ අනූවක මුදලක් වැයවන බවට විහාරාධිපති තලපත්කන්දේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවැසීය. මෙවැනි විශාල මුදලක් විහාරස්ථ දායක සභාවට පමණක් දැරීමට තරම් හැකියාවක් නොමැති බැවින් මේ සඳහා දානපති පින්වතුන්ට ද දායකත්වය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කරයි.

සංඝාවාසය සහිත දාන ශාලාව ඉදිකිරීමේ වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට හේනේගම ශ්‍රී පූරුවාරාමාධිපති බෙංගමුවේ ධම්මික නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, ගොම්බද්දල ශෛලාරාමාධිපති මාතර දිසාව ඇතුළු මොරවක් කෝරළයේ ප්‍රධාන සංඝනායක ගොම්බද්දල සුමනවංශ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, බෙංගමුව චේතියකන්දරාරාමාධිපති පානාකඩුවේ දේවරක්ඛිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානවල නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

නව අදහස දක්වන්න