කළුබේ ගුරු නේවාසිකාගාරය හදලා ගනිමු ද? | දිනමිණ

කළුබේ ගුරු නේවාසිකාගාරය හදලා ගනිමු ද?

කළුබේ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ගුරු නේවාසිකාගාර ගොඩනැඟිල්ල වසර ගණනාවක සිට අබලන්ව පවති. මේ වනවිට එම ගුරු නේවාසිකාගාර ගොඩනැඟිල්ලේ වහලයට සෙවලි කරඇති උළු කැඩීගොස් ඇති අතර ගොඩනැඟිල්ලට සවිකර ඇති දොර ජනෙල්ද කැඩී ගොස් ඇත. මේ ගොඩනැඟිල්ලේ බිත්ති තැනින් තැන පුපුරා ගොස් ඇත. මේ ගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා කරදෙනමෙන් කිහිප වතාවක් අධ්‍යපන බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියත් එය මේ වනතෙක් ඉටුවි නොමැතිබවද කළුබේ ගම්වාසීහු පවසති.

සටහන හා ඡායාරුපය-ගලෙන්බිඳුණුවැව සමූහ ජයන්ත වාසුලසේන 

නව අදහස දක්වන්න