අගමැති මොණරාගල දී | දිනමිණ


 

අගමැති මොණරාගල දී

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගියදා(22) මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් ජනසතු කිරීමේ වැඩසටහන් ගණනාවකට සහභාගි විය.එයට සමගාමීව සංවිධාන කර තිබූ ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු සහ සමෘද්ධි හිමිකම්පත් ලබාදීමේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික් වැඩසටහනට එක්විය. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ අයිරෝඩ් ව්‍යාපෘතියේ සංකේතවත් නාම පුවරුව විවෘත කිරීම සහ හුලංදාව වටරවුම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මුල්ගල තැබීමද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මොණරාගල, හුලංදාව ප්‍රදේශයේදී පැවැත්විණි.

රුපියල් මිලියන 15237ක වියදමින් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මාර්ග 96ක කිලෝමීටර් 481ක මාර්ග පද්ධති කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමද අගමැතිවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක්විය.

එයට අමතරව මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයට මුල්ගල තැබීම සහ ක්‍රීඩා සමිති 100කට ක්‍රීඩා උපකරණ බෙදාදීමටද එක්විය.

ඡායාරූප- හිරන්ත ගුණතිලක

නව අදහස දක්වන්න