ජල මට්ටම පහළට - විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් | දිනමිණ

ජල මට්ටම පහළට - විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන්

විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් අඩු වී ඇති බව විදුලි බල හා පුනර්ජනණිය බල ශක්ති අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ දිවයිනට බලපා ඇති වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන්.

එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන සඳහන් කළේ ඒ හේතුවෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමේදි දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වන බවයි.

එම තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම සඳහා විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව  ද ඔහු සඳහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න