ට්‍රිපොලි සංක්‍රමණික රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයකට එල්ල වූ ගුවන් ප්‍රහාරය යුද අපරාධයක් | දිනමිණ


 

ට්‍රිපොලි සංක්‍රමණික රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයකට එල්ල වූ ගුවන් ප්‍රහාරය යුද අපරාධයක්

ලිබියාවේ ට්‍රිපොලි හි සංක්‍රමණික රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයකට එල්ල වූ ගුවන් ප්‍රහාරය යුද අපරාධයක් විය හැකි බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් සහ ලිබියාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී අවධාරණය කරයි.

එම ප්‍රහාරයෙන් 44 දෙනකුට වැඩි පිරිසක් මරණයට පත් වී 130දෙනකු පමණ තුවාල ලැබීය. වාර්තා වන අන්දමට මිය ගිය අය අතරින් වැඩි පිරිස ඇෆ්ගනිස්තාන සංක්‍රමණිකයන් වේ.

යුරෝපය බලා යන සංක්‍රමණිකයන් ලිබියාව හරහා ගමන් කිරීමේ ප්‍රවණතාව මෑත වසර කිහිපයේ දක්නට ලැබිණි. මේ වන විට ට්‍රිපොලි හා අවට එවන් සංක්‍රමණිකයන් හා සරණාගතයෙන් 3,300ක් සිටින බව වාර්තා වේ.

නව අදහස දක්වන්න