අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

වික්‍රමසිංහ - ලලනි සුනීතා - නැසීගිය D.W. සූරියආරච්චි සහ සෝමා සූරියආරච්චිගේ දුවණිය වූ සහ දොස්තර මොහාන් වික්‍රමසිංහගේ භාර්යාවූද සොහාන් සොනාලි සහ නැසීගිය මැනික්ගේ මව වූද අභවප්‍රාප්ත විය. දේහය බොරැල්ලේ ජයරත්න මල් ශාලාවේ ජූලි මස 8 සහ 9 වන දින තැන්පත් කර තබන අතර 9 වෙනි අඟහරුවාදා සවස 4.30 ට බොරැල්ල කනත්තේ අදාහන කටයුතු පැවැත්වේ.066792

නව අදහස දක්වන්න