හෙම්මා­ත­ගම මිහිඳු පෙර­හරේ අසි­රිය | දිනමිණ

හෙම්මා­ත­ගම මිහිඳු පෙර­හරේ අසි­රිය

හෙම්මාතගම 73 වැනි ඓතිහාසික මිහිඳු මහ පොසොන් පෙරහර පසුගිය දා දහවල් විදී සංචාරය කළ අයුරු.

වසර 73 කට පසුව හෙම්මාතගම පෙරහර ආරක්ෂක හේතු මත මෙලෙස දහවල් පෙරහරක් ලෙස මුල් වරට විදි සංචාරය කිරිම සිදු වු බව සංවිධායක මණ්ඩලය පවසති. හෙම්මාතගම කපුරැක්ක සිරි සමග්ගෝදය මහ පිරිවෙන මුලික කර ගෙන හෙම්මාතගම ප්‍රාදේශිය එක්සත් බෞද්ධ සුබ සාධක බල මණ්ඩලය විසින් මෙම පෙරහර සංවිධානය කෙරිණි. ඡායාරූපය-මාවනැල්ල විශේෂ සහ හෙම්මාතගම සමූහ

නව අදහස දක්වන්න