අව­දා­නම් පාරට පිළි­යම් කර­මුද? | දිනමිණ

අව­දා­නම් පාරට පිළි­යම් කර­මුද?

ගාල්ල කොළඔ මහා මාර්ගයේ රජයේ පළමු පෙළේ රාජයේ ආයතන දෙකක් ඉදිරිපිට සති ගණනක් පුරා ගිලා බැස ඇති ස්ථානයක් මෙතෙක් සකස්කර නොතිබීම නිසා වාහන ගමනා ගමනයට බරපතළ අනතුරු සිදුවන තත්ත්වයක් හට ගෙන ඇත. නිතරම යන එන වාහන වැටී මේ වනවිට වාහන කිපයක්ම අනතුරුවලටද ලක්ව ඇති බවද වාර්තාවේ. මෙයට හැකි ඉත්මනින් පිළියම් යොදන්නැයි ජනතාව ඉල්ලති.

සටහන සහ ඡායාරූපය-ගාල්ල දිසා සමුහ

නව අදහස දක්වන්න