හැඳල කළු­ඇළ ඉවුරේ කැළි­ක­සළ ඉවත් කරමුද? | දිනමිණ

හැඳල කළු­ඇළ ඉවුරේ කැළි­ක­සළ ඉවත් කරමුද?

හැඳල කළුඇළ ඉවුර මාවත කැළිකසළ දැමීම නිසා පරිසර දූෂණයට ලක්වී තිබේ. මෙය ප්‍රදේශ වාසීන්ට මෙන්ම මාර්ගය භාවිතා කර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට යන අය මහත් අපහසුතාවකට වෙති. මේ පිළිබඳ වත්තල පොලිසියේ පරිසරය භාර නිලධාරීතුමන් වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිලධාරීන් හා වත්තල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍යතුමාගේ අවධානයට යොමුවේවායි ජනතාව අපේක්ෂා කරති.

ඡායාරූපය - හැඳල විශේෂ ජූලියන් කෝරාල

නව අදහස දක්වන්න