විපතක් තුළින් සැපතක් උදාකරගත් කොළඹ සිතාවකපුරවරයේ ‘සොබාසිරිපුර’ | දිනමිණ

විපතක් තුළින් සැපතක් උදාකරගත් කොළඹ සිතාවකපුරවරයේ ‘සොබාසිරිපුර’

2015 වසරේ බලයට පත් වත්මන් රජය විසින් ජන යහපත උදෙසා ක්‍රියාත්මක වූ බොහෝ සංවර්ධන කාර්යයන් අතුරින් සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළ වඩාත් කැපී පෙනේ. අසූව දශකයේ මෙරට ක්‍රියාත්මක වූ උදාගම් ව්‍යාපාරය ජන සහභාගීත්ව සංවර්ධනය, පළමුවරට මෙරට නිවාස හා ජනාවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළට හඳුන්වා දුන් අතර, සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන තුළින් සිදු වූයේ එය වත්මන් සමාජයේ නිවාස හා ජනාවාසකරණයට වඩාත් සුදුසු ආකාරයෙන් අර්ථ දක්වමින් ක්‍රියාවට නැංවීමයි.

එදා උදාගම් ව්‍යාපාරය බොහෝදුරට ක්‍රියාවට නැංවුණේ දුගී දුප්පත් අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවගේ මූලික නිවාස අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීම සඳහායි. එදා එම ක්‍රියාදාමයේ බහුතර ජනකොටසක් වූයේ නිවාස ගැටලුවට මුහුණ දුන් වැඩිහිටි සමාජයයි.

වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක, සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළින් එය වඩා වත්මන් සමාජයට ගැළපෙන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එහි දී වත්මන් සමාජයේ වඩාත් නිවාස අවශ්‍යතාව පවතින තරුණ පිරිස් සඳහා වැඩිහිටි සෙවණින් බැහැරව තමන්ගේම නිවහනක අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීම සඳහා වූ කාර්යයදාමයකට සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළේ වැඩි අවධානයක් යොමුවී තිබේ. ඒ අනුව සමාජගතව සිටින්නා වූ අනුපවුල් තමන්ගේ නිවාස ගැටලුව සඳහා විසඳුම් ලබාගන්නා ආකාරය මෙමඟින් ප්‍රකාශ කෙරේ.

එදා උදාගම් ව්‍යාපාරයේ සාම්ප්‍රදායික ගම සංවර්ධනය කිරීම මුල්කොට ක්‍රියාත්මක විය. එසේ වුවද වත්මන් සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළ එයට වඩා පෙරගමනක් ගොස් වත්මන් ලෝකයේ සැබෑ නිවාස හා ජනාවාස ගැටලුවට විසඳුම් ලබාදෙමින් සියලු පාර්ශ්ව මේ සංවර්ධන කාර්යය සඳහා දායක කර ගනිමින් එය වඩාත් ඵලදායී ඒකාබද්ධ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරයි. එදා අග්‍රාමාත්‍ය, රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙන්ම නිවාස ඉදිකිරීම්, පළාත් පාලන හා මහාමාර්ග ඇමැතිවරයා ලෙසින් සිය අමාත්‍යාංශයේ සහ සෙසු ආයතනික කාර්යයභාරය උදාගම් ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දායක කරගනු ලැබීය.

එසේ වුවද වර්තමානයේ නිවාස හා ජනාවාස විෂය, අමාත්‍යාංශ රැසක විෂය පථය හා බද්ධවී සිටීම හේතුවෙන් මේ නිවාස හා ජනාවාස සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළට බාහිර අයතන සහ සංවිධාන සහාය ලබාගැනීම අභියෝගයකි. එසේ වුවද, සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළේ සැබෑ ක්‍රියාකාරීත්වය එම ප්‍රතිඵලදායී බව පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් ලබාගැනීම හේතුවෙන් අද නිවාස හා ජනාවාසකරණය හා බැඳී පවත්නා සෙසු අමාත්‍යාංශ, රාජ්‍ය ආයතන හා සංවිධාන මේ වැඩසටහන ශක්තිමත් කිරීමට සිය සහාය සහ සහභාගීත්වය ලබාදෙනු ලබයි.

සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක ආදර්ශ ගම්මාන ක්‍රියාවලිය තුළ, හුදෙක් නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ නව නිවාස පමණක් නොවේ. එයට වඩා ඉදිරි ගමනක් යමින් නිවාස මුල්කොටගත් නිවෙසේ ජීවත්වන ප්‍රතිලාභියාට අවශ්‍ය කරන ජලය, මාර්ග, විදුලිය වැනි සියලු පහසුකම් සමඟින් නිවහනේ ජීවත්වන්නා වූ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ ආර්ථික හා සමාජීය ගැටලු විසඳීම සඳහා ද සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහන සිය දායකත්වය ලබාදෙනු ලැබේ.

එදා උදාගම් ව්‍යාපාරය දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්, ප්‍රාදේශීය හා ග්‍රාමීය මට්ටමට විමධ්‍යගත වූයේ ග්‍රාමෝදය මණ්ඩල වැඩපිළිවෙළ හරහාය. වර්තමානයේ මේ ක්‍රියාදාමය දිවයිනේ දිස්ත්‍රික් 25 ආවරණය කිරීමට අමතරව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 331ක්, ග්‍රාමසේවා වසම් 14,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක්, කුඩා ගම්මාන 42,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආවරණය වන ආකාරයෙන් සැබෑ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් තුළින් සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩපිළිවෙළ ගත වූ වසර හතර හමාරක කාලපරිච්ඡේදය තුළ මේ පාරම්පරික ගම්මාන ඇසුරෙහි නිර්මාණය වූ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ තුළ වඩාත් සංකීර්ණ ගැටලු පවත්නා නාගරික ප්‍රදේශ තුළත්, රටේ ආර්ථිකය සවිමත් කරන්නා වූ වතුකරය ආශ්‍රිතව ද දශක හතරක කාලයක් ජනවාර්ගික ගැටලු පැවැති උතුරු නැඟෙනහිර ප්‍රදේශ තුළත් එකලෙසින් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වේ.

ලොව සෙසු රටවල මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගත වූ දශකයක පමණ කාලයක් තුළ සිදු වූ ස්වභාවික විපත් සහ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් තුළින් නිර්මාණය වූ විපත් මේ නිවාස හා ජනාවාසකරණයට දැඩි බලපෑමක් සිදුකරනු ලැබීය. එහි වඩාත් විපත්තිදායි අත්දැකීම වනුයේ සුනාමි විපතයි. ඒ තුළින් දහස් සංඛ්‍යාත ජීවිත අහිමිවීමත් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට උන්හිටිතැන් අහිමි විය.

එදා අද කාලය තුළ ස්වභාවික විපත් අවම කිරීමට මෙන්ම එවන් වූ විපත්තිදායක ප්‍රදේශ තුළ නිවාස හා ජනාවාස නිර්මාණය කිරීමේ දී එවන් විපත් සඳහා ඔරොත්තු දෙන ආකාරයෙන් නිවාස හා ජනාවාස නිර්මාණය කරලීමේ ක්‍රමවේද ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද ක්‍රියාවට නැංවේ.

2015 වසරේ සැමට සෙවණ ආදර්ශ ගම්මාන ක්‍රියාදාමයේ ආරම්භක පියවර ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අවිස්සාවේල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ හංවැල්ල ප්‍රාදේශිකයේ නව නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ විය. එම ක්‍රියාදාමය තුළින් නිවාස ප්‍රතිලාභීන් ලෙස පවුල් 27ක් තෝරාගනු ලැබූ අතර, ඔවුන් බහුතරය ප්‍රදේශයේ ස්වභාවික විපත් තුළින් තම නිවහන් අහිමි වූ ජනකොටස් වේ. ඔවුන් සඳහා නව නිවාස නිර්මාණය කිරීමට තෝරාගනු ලැබූ මේ නව නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඉතා සොඳුරු වූ පරිසරයක ඉදිකිරීම හේතුවෙන් මේ නව ආදර්ශ ගම්මානය ‘සොබාසිරිපුර‘ නමින් නම් විය.

සොබාසිරිපුර කඳු ආශ්‍රිත භූමිය පිහිටි නව ආදර්ශ ගම්මානයක් වූ අතර, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සෑම නිවාසලාභියකුටම ලබා දුන් මූල්‍ය අනුග්‍රහයත්, තාක්ෂණික දායකත්වයත් තුළින් සියලු නිවාසලාභීන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් සොබාසිරිපුර නව නිවාස නිර්මාණය සිදුවිය. එසේ වුවද, මේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකවී කලක් ගතවීමේදී මේ නිවාස ඉදිකෙරෙන භූමිය ද ස්වභාවික විපත් සඳහා මුහුණපෑමට පවත්නා ඉඩ ප්‍රස්ථාව වැඩි බව පෙනී ගිය අතර, ඒ පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය එම ස්වභාවික විපත් කළමනාකරණය පිළිබඳ විද්‍යානුකූල භාවය පිළිබඳ අත්දැකීම් සපිරි ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ ආයතනය වෙතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් හා සහාය ලබාගනු ලැබීය.

නිවාස ඉදිකර පවත්නා භූමියේ විවිධ විෂමතාවන් සිදුවීමත් භූමිය අභ්‍යන්තරයෙන් ජලය ගලායෑමත් වැනි කරුණු කාරණා හේතුවෙන් ප්‍රතිලාභීන්හට සිය නිවාස මේ භූමිය තුළ නිර්මාණය කරලීමේ ගැටලුවක් නිර්මාණය විය. එසේ වුවද ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය ඒකාබද්ධව මේ ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කරන ලද විපත් කළමනාකරණ ක්‍රියාදාමය තුළින් ඒ සඳහා තිරසාර විසඳුමක් ලබාදීමට හැකියාව ලැබී තිබේ.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විශේෂයෙන් සැමට සෙවණ ආදර්ශ ගම්මාන ක්‍රියාවලිය තුළ මේ වන විට නව ආදර්ශ ගම්මාන 2500කට අධික ඉදිකිරීම් කාර්යයන් ගත වූ සිවු වසරක කාලය තුළ ආරම්භ කර තිබේ. එවන් වූ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවක දී එම සංවර්ධන කාර්යයට අභියෝග කරමින් මෙවන් වූ ස්වභාවික විපතකට මුහුණ දුන් ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙස මෙය හඳුන්වාදිය හැකිවේ.

තව ද එවන් වූ කරුණු කාරණා හේතුවෙන් අදාළ ව්‍යාපෘතිය නතර කර දැමීම හෝ ඒ සඳහා ප්‍රතිලාභීන්ගේ අවධානය අඩු කිරීම සිදුකරලීම වෙනුවට විපත් කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයක් විධිමත්ව හඳුන්වා දී එය තිරසාරව ක්‍රියාත්මක කර එතුළින් ප්‍රතිලාභීන් සඳහා සහන සැලසීම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ අපේක්ෂාව විය. එය සැබැ ලෙසින් ජයග්‍රහණය කරලමින් කොළඹ සීතාවකපුරයේ උදා වූ සොබාසිරිපුර ආදර්ශ ගම්මානය සැමට සෙවණ ජාතික නිවාස වැඩසටහනේ 214 වැනි ආදර්ශ ගම්මානය ලෙසින් නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් අද (08) එම නිවාසලාභීන්ගේ අයිතියට පත්කිරීම සිදුකෙරේ.

ස්වභාවික විපතක් තුළින් සිය නිවාස අපේක්ෂාවන් අහිමිකරගත් ජන සමූහයක් වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ ‘සොබාසිරිපුර‘ සංවර්ධන කාර්යයන් ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී, නැවත මේ විපත්තිදායක ක්‍රියාදාමයකට ප්‍රතිලාභීන්ට මුහුණපෑමට සිදු වූ අතර, එය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සෙසු ආයතන දායකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ වැඩපිළිවෙළ, විපතක් තුළින් සැපතක් උදාකර ගැනීමට සොබාසිරිපුර ජනතාවට දායකත්වය ලබාදෙනු ලැබීය.

ලක්විජය සාගර පලන්සූරිය

නව අදහස දක්වන්න