කතරගම ඇසළ මංගල්‍ය උත්කර්ෂවත්ව | දිනමිණ

කතරගම ඇසළ මංගල්‍ය උත්කර්ෂවත්ව

කතරගම දෙවියන් වැඩමවා ගත් වාසනා හස්තියා පෙරහරේ ගමන් ගන්නා අයුරුයි මේ.

කතරගම ඇසළ මංගල්‍ය මේ දිනවල අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වේ. කතරගම කද කුමරුවන් හා වල්ලි දෙවගනගේ විවාහය සනිටුවහන් කරමින් සිදු කරන ඇසළ මංගල්‍ය පවත්වමින් කතරගම දෙවියන් වැඩමවීම දිනපතා පුරා දින 14 ක් වීදි සංචාරය කරනු ලබයි.

කතරගම ඇසළ මංගල්‍ය යනු පුරාවෘත්තියන් රැසක් සනිටුහන් කරන පුද චාරිත‍්‍ර පෙරහරකි.ලක්දිව පැරණිම පෙරහර මංගල්‍ය හා කෙටිම දුරක් ගමන් ගන්නා පෙරහරද වන්නේ කතරගම ඇසළ මංගල්‍යයි. 

නව අදහස දක්වන්න