ශාන්තිවාදී පෙර පාසලට ජනපතිගෙන් ආධාර | දිනමිණ

ශාන්තිවාදී පෙර පාසලට ජනපතිගෙන් ආධාර

ශාන්තිවාදී පෙර පාසලේ ප්‍රධාන ගුරුතුමී ලක්ෂ්මී ප්‍රභා අබේගුණවර්ධන මහත්මිය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව පෙර පාසලේ වහළ සදා ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ තුනක මුදල් ආධාරයක් ලබා දී තිබුණි.

එම මුදල යොදවා වහළට අවශ්‍ය යකඩ සහ අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගත් නමුත් ඒ සඳහා යන වියදම දැරීමට නොහැකිවී ඇත.මෙම සිද්ධිය සන්ලීප් සෝලර් සොලියුෂන් ආයතනයට දැන්වීමෙන් පසු එහි කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂතුමා සහ කාර්ය මණ්ඩලය එක්ව වහළ සදා ගැනීමට සහය දී ඇත. වහළ ගැසුවත් ඒ සදහා අවශ්‍ය ෂීට් ලබා ගැනීම ප්‍රශ්නයක් වී තිබුණි.වහළේ යකඩ රාමුව සකසන අවස්ථාවේ මාර්ගයේ ගමන් කළ අනුරාධපුර නැඟෙනහිර නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති එස්.බී. කුමාරදාස මහතා එම ස්ථානයට පැමිණ ඇත. පෙර පාසල් ගුරුතුමිය අවශ්‍යතාවය පැවසූ විට ඒ සඳහා අවශ්‍ය ෂීට් ප්‍රමාණය ලබා දීමට පොරොන්දු වී දින දෙකක් ඇතුළත අවශ්‍ය ෂීට් ප්‍රමාණය ගෙනවිත් බාර දී තිබුණි. පසුගිය දි (5 සහ 6 )කුඩා දරුවන් ඇතුළු පෙර පාසල් ගුරුතුමියන් දෙපළ සෙත් පිරිත් මැද වහළයට සෙවිළි ෂීට් සවි කිරීම සිදු කෙරුණි.

මෙම පෙර පාසල ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය ගොඩනැගිල්ල සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය පර්චස් 15 ක ඉඩම රාජේන්ද්‍ර ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා ලබා දී තිබූ බවත් ,ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා උතුරු මැද පළාත් හිටපු අැමැති එච්.බී.සේමසිංහ මහතා රුපියල් ලක්ෂ 5 ක මුදලක්ද,හිටපු ප්‍රධාන අැමැති පේශල ජයරත්න බණ්ඩාර මහතා රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක්ද ,හිටපු සභාපති ට්.එම්.සිරිපාල මහතා රුපියල් 50000ක මුදලක් ද,සුරංග කුමාර ජයලත් මහතා මුදුන් උළු කැට 54 ක් ද ලබා දුන් බව ප්‍රධාන ගුරුතුමිය පුදකරමින් පැවසුවාය.

හිදෝගමුව සමුහ

නව අදහස දක්වන්න