ගතවූ පැය 24 තුළ බීමත් රියදුරන් 420ක් අත්අඩංගුවට | දිනමිණ

ගතවූ පැය 24 තුළ බීමත් රියදුරන් 420ක් අත්අඩංගුවට

බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුම යටතේ ඊයේ(07) උදෑසන 06 සිට අද(08) උදෑසන 06.00 දක්වා ගතවූ පැය 24ක කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් 420ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සදහන් කරයි.
 
ඒ අනුව පසුගිය සිකුරාදා(05) සිට අද දිනය දක්වා කාලය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් මුළු බීමත් රියදුරන් ගණන 1216කි.
 
දිවයින පුරා බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුමක් පසුගිය සිකුරාදා සිට ආරම්භ කරන ලදි. 

නව අදහස දක්වන්න