සුළ‍ඟත් අසා­ත්මි­කද? | දිනමිණ

සුළ‍ඟත් අසා­ත්මි­කද?

සුළ‍ඟෙන් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස වන අංශුවලට වැඩිදෙනෙක් අසාත්මික වෙයි. මෙය වළක්වා ගන්නේ කොහොමද? මුලින්ම නි‍වෙස දූවිල්ලෙන්, දූවිලි මැක්කන්ගෙන් තොරව තබා ගන්න. නෑමට පෙර සිරුර සෝදා පවිත්‍ර කර ගන්න. නාසයේ රෝම සහ ඇහි බැමේ රෝම ගැලවීමෙන් වළකින්න. වාතයේ අසාත්මික දෑවලින් අපේ සිරුර රැක ගන්න රෝම කූප උපකාර වෙයි. නාසයේ ‍රෝම අධි සංවේදි ය. එය පිටතින් එන සතුරන් පරදන හමුදා භට පිරිසක් වැනි ය. ඇහි බැමේ රෝම ඇසට බාහිර දේ ඇතුළුවීම වළක්වයි.

පෙට්‍රෝලියම් ජෙලි තුනීවට නාසය වටා ආලේප කිරීමෙන්, නාසයට බාහිර ‍සියුම් දේ ඇතුළුවීම යම් තරමකට පාලනය කළ හැකි ය.

ලුණු වතුරෙන් නාස් පුඩු සේදීම තවත් පියවරකි.

අසාත්මිකතා ඇති දරුවන් පසු කාලයේ ඇදුමට ගොදුරු වීමේ ඉඩකඩ වැඩි ය. උණ හා ෆ්ලූ තත්ත්වයන්ට බොහෝ විට අසාත්මිකතා සමාන ය. එහෙත්, අසාත්මිකතාවල වෙනසක් තිබේ. මෙහිදී ඇස් කැසීම, මුහුණ නාසය කැසීම ලකුණු ඇතිවිය හැකි ය.

 

චම්පිකා දීපානි

නව අදහස දක්වන්න