ෆයිනස් ගෙඩි­යෙන් අලං­කාර නිමැ­වු­මක් | දිනමිණ

ෆයිනස් ගෙඩි­යෙන් අලං­කාර නිමැ­වු­මක්

ගස්වල කොළ, මල්, ගෙඩි, පොතු, ඉති වගේ බොහෝ දේ, ගෘහස්ථ අලංකරණ කටයුතු සඳහා යොදා ගත හැකි ය. ෆයිනස් ගහේ ගෙඩි ඒ අතරින් කැපී පෙනේ.

ෆයිනස් ගෙඩි වියැළී බිමට වැටුණුවිට, ඒවා අපතේ නොයවා, මේ නිර්මාණය කළ හැකි ය. මේ ෆයිනස් ගෙඩි හොඳින් පිරිසුදු කර, කැමැති වර්ණ යොදාගෙන වර්ණවත් කර ගැනීම හරි ම පහසු ය. වර්ණ ගැන්වීමෙන් පසු මේ ගෙඩි මලක ආකාරයෙන් දිස් වේ. දැන් පින්තූර රාමුවක් සකසාගෙන, හොඳින් ඇලවෙන ගම් වර්ගයක් භාවිත කර, ගෙඩි ඒ මැද්දේ කැමැති හැඩයකට ෆයිනස් ගෙඩි අලවා ගත හැකි ය. මේ පින්තූරය බිත්තියක එල්ලා තැබීමට වුව යොදාගත හැකි ය.

චින්තා රණ­සිංහ  

නව අදහස දක්වන්න