කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත "සාධු ජන ප්‍රසාදිනී ලංකාපුත්‍ර" ගෞරව සම්මානය | දිනමිණ


 

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත "සාධු ජන ප්‍රසාදිනී ලංකාපුත්‍ර" ගෞරව සම්මානය

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකායේ  "අමරපුර දින සැමරුම" සනිටුහන් කරමින් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැති උත්සවයේදී කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත "සාධු ජන ප්‍රසාදිනී ලංකාපුත්‍ර" ගෞරව සම්මානය ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහ නිකායේ උත්තරීතර මහනායක කොටුගොඩ ධම්මාවාස නාහිමියන් විසින් පිරිනැමූ අයුරු.

ඡායාරූපය - සාලිය රූපසිංහ

නව අදහස දක්වන්න