පාස්කු ප්‍රහාරයේ පෙත්සම් විභාගය 12 කැඳවයි | දිනමිණ


 

පාස්කු ප්‍රහාරයේ පෙත්සම් විභාගය 12 කැඳවයි

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති සියලු පෙත්සම් ලබන මස 12 වන දා කැඳවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව මෙම පෙත්සම් සත් පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ කැඳවනු ඇති.

මෙම පෙත්සම් ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු පෙත්සම් බැවින් පූර්ණ විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ විභාගයට ගන්නැයි නීතිපතිවරයා මීට පෙර අවස්ථාවක කළ ඉල්ලීමක් පිළිගනිමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එලෙස තිරණය කළේය.

මෙම පෙත්සම බුවනෙක අලුවිහාරේ, සිසිරද අබ්‍රභූ , එල්.ටී.බී . දෙහිදෙණිය යන අයගෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ කැඳවු අවස්ථාවේදි ඒ බව දැනුම් දුන්නේය.

නව අදහස දක්වන්න