කොළඹ විශාඛා විදුහල වසර 15කට පසු යුද ජාතික ශිෂ්‍ය භට බාලිකා ශූරතාව දිනයි | දිනමිණ

කොළඹ විශාඛා විදුහල වසර 15කට පසු යුද ජාතික ශිෂ්‍ය භට බාලිකා ශූරතාව දිනයි

රංටැඹේ, ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකා පුහුණු කඳවුරේ පැවැති යුද ජාතික ශිෂ්‍ය භට බාලිකා ඇගයීම් කඳවුරේ සමස්ත ශූරතාව කොළඹ විශාඛා විදුහල හිමිකර ගනියි. වසර 15කට පසුව විශාඛා විදුහල මෙහි සමස්ත ශූරතාව දිනා ගැනීම විශේෂයක් වූ අතර සරඹ සංදර්ශනයෙන් පළමු ස්ථානය හා වෙඩි තැබීම් තරග අංශයෙන් අනු ශූරතාව හිමිකර ගත්තේය. පාසල් 50ක් පමණ සහභාගීවූ ජාතික ශිෂ්‍ය භට බාලිකා ඇගයීම් කඳවුරේ හොඳම අණ දෙන්නිය ලෙස කොළඹ විශාඛා විදුහල නියෝජනය කළ සැරයන් ගුණවර්ධන ඊ. එච්. එල්. ඩබ්ලිව් සම්මාන දිනා ගත්තාය.

ජයග්‍රාහී විශාඛා විදුහලේ ශිෂ්‍යභට බාලිකා කණ්ඩායම - ඉදිරි පෙළ (වමේ සිට) ප්‍රේමතිලක එම්. ඩී. එම්, මේජර් ගමගේ කේ. ඩී. එල්. කේ (ප්ලැටූන් කමාන්ඩර්), ලුතිනන් කර්නල් සුරවීර කේ. ඒ. යූ (නි. කමාන්ඩර්), ලුතිනන් කර්නල් මෙන්ඩිස් එල්. පී. (අණදෙන නිලධාරී), ලුතිනන් කර්නල් හේරත් පී. ආර්. ඒ. පී. කේ. (අණදෙන නිලධාරී), ලාන්ස් කෝප්‍රල් ප්‍රේමරත්න වයි. එච්. ඒ. එස්. එන්, සැරයන් ගුණවර්ධන ඊ. එච්. එල්. ඩබ්, දෙවැනි පෙළ - කසුතුරිආරච්චි ඊ. ඩී, හිමංසා එච්. එම්. එස්, ඒකනායක පී. ජී. එස්. එස්, බඹරගම එච්. එම්. ටී. එම්, වීරක්කොඩි වී. එස්, මුහන්දිරම් ඒ. එම්. එල්. යූ, සරත්චන්ද්‍ර ජී. ඩී. එල්. එම්, තිරන්දී පී. ජී. එල්, වීරක්කොඩි එස්, එන්, සූරියප්පෙරුම එස්. එස්. එන්, ගුණසේකර එම්, පසු පෙළ - කනකරත්න ටී. සී, වික්‍රමාරච්චි ඩබ්ලිව්. ඒ. ඩී. ටී. එන්,පෙරේරා ඩී. පී. එල්. ඊ, හංසනදිනී එල්. එස්. එස්, කොස්ගහකුඹුර කේ. එන්. එම්. ආර්. එස්, සූරිය බණ්ඩාර එස්. එම්. ජේ. සී, වීරසිංහ ඩබ්ලිව්, ඒ. එච්. එම්, ගුණවර්ධන ජී. ඒ. එල්, දිසානායක ආර්. ඩී. ඕ. ආර්. එස්, දිල්හාරා පී. වී. එච්, ජයසුන්දර කේ. එම්. එස්. ඩී

නව අදහස දක්වන්න