අගමැති විශේෂ කාරක සභාව හමුවට | දිනමිණ


 

අගමැති විශේෂ කාරක සභාව හමුවට

පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කරුණු සොයා බලන විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබේ.

විශේෂ කාරක සභාවෙන් කැඳවීමක් ලද විගස කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිට එහි සාමාජිකයන් අසන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා සුදානමින් සිටින බව සභානායක, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනු සොයා බැලූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම හමුවේ ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙනි සිටීයේය.

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කරුණු සොයා බලන විශේෂ කාරක සභාව අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එම කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටිය යුතු දිනය ඉදිරියේ දී දැනුම් දෙනු ඇති බවද අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න