වැඩිවූ විශ්‍රාම වැටුප නොලැබූවන්ට තව මාස දෙකකින් හිග මුදලත් සමඟ | දිනමිණ

වැඩිවූ විශ්‍රාම වැටුප නොලැබූවන්ට තව මාස දෙකකින් හිග මුදලත් සමඟ

ජයසිරි මුණසිංහ
උදුලා පීරිස්

වැඩිකළ විශ්‍රාම වැටුප් දීමනාව සහ විශ්‍රාම වැටුප් විසමතා දුරු කිරීම නිසා වැඩිවූ විශ්‍රාම වැටුප් යම් විශ්‍රාමිකයකුට මේ මාසයේ ලැබී නොමැතිනම් තව මාස දෙකක් ඇතුළත එම හිඟ මුදල්ද සහිතව ලබාදෙන බව විශ්‍රාම වැටුප් කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් ඩයස් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව මේ මාසයේ වැඩි වූ විශ්‍රාම වැටුප් දීමනා නොලැබී ඇතැයි කිසිවිටෙක කලබල නොවන්නැයි ද කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විශ්‍රාමිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

වසර 2017 ජනවාරි 1දාට පෙර විශ්‍රාම ගිය රජයේ සේවකයන්ගේ වැඩි වූ වැටුප් හා දීමනා මේ මාසයේ සිට ගෙවීමට රජය කටයුතු කළේය. එනමුත් එහි යම් ප්‍රමාදයක් සිදුව තිබෙන බැවින් එය දුරුකොට මේ කටයුත්ත නියමාකාරයෙන් සිදුකිරීමට තව මාස දෙකකින් පියවර ගත හැකි වනු ඇති බවත් කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විශ්වාසය පළ කළේය.

වැඩි කළ විශ්‍රාමික වැටුප් හා දීමනා ගෙවීමට මේ වසර සඳහා අවශ්‍ය රුපියල් මිලියන 12000 ක අතිරේක මුදලක් මෙවර (2019) අයවැයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරය වෙන් කොට ඇතැයි ද ජගත් ඩයස් මහතා පෙන්වූ දුන්නේය.

රජය වැඩි කළ හා විසමතා දුරු කිරීම නිසා මේ මාසයේ සිට විශ්‍රාමිකයන්ට වැඩි වූ දීමනා මුදල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් එකින් එක සකස් කොට, අනුමත කොට තමන්ට දැනුම් දිය යුතුය. ඒ කාර්ය ඉතා සුළු පටු එකක් නොවන බව පැහැදිලි කළ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා තම දෙපාර්තමේන්තුවේ පිරිස් දිවා රෑ නොබලා වෙහෙස වෙමින් එය ඉටුකරන බවද කීය. මෙම කාර්ය ඉදිරි මාස 2 ක තුළ අවසන් කොට වැඩි කළ හා විසමතා දුරු කිරීම නිසා වැඩි වූ දීමනා සෑම විශ්‍රාමිකයකුටම ලබාදීම තම උත්සාහය බවද කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේය.

විශ්‍රාම වැටුප් විසමතා දුරුකිරීම නිසා වසර 2017 ජනවාරි 1 දාට පෙර විශ්‍රාම ලැබූ සියලුදෙනාටම වසර 2017 වැටුප, මේ මාසයේ සිට විශ්‍රාම වැටුප් දීමනාව ලෙස ලබාදෙනු ඇත. වසර 2018 සිට මේ දක්වා විශ්‍රාම ගනු ලැබූ සියලුදෙනාටම වැඩි කළ විශ්‍රාම වැටුප් දීමනා හිමි වේ.

නව අදහස දක්වන්න