විදුහල්පති පුරප්පාඩු 1918ක් කඩිනමින් සම්පූර්ණ කරන්න | දිනමිණ

විදුහල්පති පුරප්පාඩු 1918ක් කඩිනමින් සම්පූර්ණ කරන්න

සිතාරා සේනානි

රජයේ පාසල්වල 3 ශ්‍රේණියේ විදුහල්පති පුරප්පාඩු 1918 කඩිනමින් සම්පූර්ණ කරන ලෙස අධ්‍යාපන ඇමැති නීතිඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව විදුහල්පතිවරුන් බඳවා ගැනීමට ඉකුත් පෙබරවාරි මස 10 වැනි දා පැවත්වූ තරග විභාගයෙන් ඉහළම ලකුණු ලබා ගත් අයැදුම්කරුවන් අතරින් සුදුස්සන් තෝරා ගැනීමට මේ මස අවසානයේ සිට සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විදුහල්පති ශාඛාව කටයුතු යොදා තිබේ.

විභාගයෙන් ඉහළම ලකුණු ලබා ගත් 3881 දෙනකු සම්මුඛ පරීක්ෂණට කැඳවීමට නියමිතය.

පසුගිය පාලන සමයේ දේශපාලන හිතවත්කම් මත නුසුදුසු පුද්ගලයන් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් වශයෙන් පත් කිරීමේ සම්ප්‍රදාය අවසන් කිරීමට ඇමැතිවරයා ලබා දුන් උපදෙස් මත විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව තරග විභාග සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා විදුහල්පතිවරුන් 3901 දෙනකු මීට පෙර බඳවා ගනු ලැබිණි.

පසුගිය පාලන සමයේ මෙන් ම පසුගිය දා දින 52ක පැවති කෙටි පාලන කාලයේ සිදු වූ දේශපාලන අතපෙවීම් සහ බලපෑම් වැනි අගතිගාමී ක්‍රියාවන්ගෙන් තොර විනිවිද පෙනෙන පරිපාලනයක් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට හඳුන්වා දීම අරමුණු කරගෙන අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා ලබාදෙන උපදෙස් පරිදි සියලු බඳවාගැනීම් සිදු කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න