ගල්ලැහැපිටිය නිලසෙවණ ගමේ සංවර්ධනයට | දිනමිණ

ගල්ලැහැපිටිය නිලසෙවණ ගමේ සංවර්ධනයට

වාරියපොල ගල්ලැහැපිටිය ග්‍රාම‍සේවා වසමේ රජයේ ප්‍රතිපාදන මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ විස්සක් (20,00000) වැය කර ඉදි කළ නිලසෙවණ ගොඩනැඟිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරීම අභ්‍යන්තර කටයුතු පළාත් සභා පළාත් පාලන හා ස්වදේශ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ.සී. අලවතුවල මහතා අතින් පසුගිය දා සිදු කෙරිණි.

එහිදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා පලතුරු පැළ සිටුවීම සිදු කෙළේය.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට පඬුවස්නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් නයනා දසනායක මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.

වාරියපොල මධ්‍යම සමූහ එච්.එම්. නන්දාවතී පතිරාජ

නව අදහස දක්වන්න