නව පර්යේෂණයන් සිදු කර දේශීය වී ප්‍රභේද ප්‍රචලිත කළ යුතුයි | දිනමිණ


 

නව පර්යේෂණයන් සිදු කර දේශීය වී ප්‍රභේද ප්‍රචලිත කළ යුතුයි

(බුද්ධිකා ඉඹුලාන)
 
නව පර්යේෂණයන් සිදු කර දේශීය වී ප්‍රභේද ගොවීන් අතර ප්‍රචලිත කළ යුතු බව  කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමැති පී. හැරිසන් මහතා කියයි.
 
ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තිය ජනගත කිරීමට පෙර දේශගුණික කලාපයන්හි වගා කළ යුතු වී ප්‍රභේද ගොවීන්ට හඳුන්වා දීම පිළිබඳ වැඩසටහන බතලේගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේදී පැවැත්වූ අවස්ථාවේදී ඇමැතිවරයා මේ බැව් පැවැසීය.
 
මෙහිදී දින 85ක කාලයක් වැය වන කොළපාළුව, බැක්ටීරියා, කොළ අංගමාරයට ප්‍රතිරෝධී BG 250 ප්‍රභේදය ගොවීන් අතර ජනප්‍රිය වුවද, පසුගිය කාලය තුළ ගොවීන් මේ සඳහා යොමු නොවූ හේතු කරුණු ද ඇමැතිවරයා  විසින් කෘෂි විද්‍යාඥයින්ගෙන් විමසනු ලැබිණ.
 
වියළි කලාපයට, තෙත් කලාපයට සුදුසු වී ප්‍රභේද පිළිබඳව ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ගෙන් කරුණු විමසීමක්ද කළ අතර එහිදී නිළධාරින් ,අඩු කාලයක් වැය වන, ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කළ හැකි මෙන්ම ගොයමට වැළඳෙන රෝග සඳහා ඔරොත්තු දියහැකි ප්‍රභේද පිළිබඳව ද  ඇමැතිවරයාව  දැනුවත් කරන ලදී. 

නව අදහස දක්වන්න