එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා අනුරාධපුර වැඩසටහනට සියල්ල සූදානම් | දිනමිණ


 

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා අනුරාධපුර වැඩසටහනට සියල්ල සූදානම්

අමිල ප්‍රභාත් වනසිංහ

රජය ක්‍රියාත්මක කරන "එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා" මීළඟ වැඩසටහන අනුරාධපුර වළිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර ක්‍රිඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ දිනවල සිදු කෙරෙමින් පවති. මේ අනුව ලබන 24,25,26 හා 27 යන දිනයන්හි දී උදෑසන 9.30 සිට රාත්‍රි දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

නව අදහස දක්වන්න