පොලිස් ලොකු පුටු 53කට ස්ථාන මාරු | දිනමිණ


 

පොලිස් ලොකු පුටු 53කට ස්ථාන මාරු

ඉහළ පොලිස් නිලධාරීන් 53 දෙනකුට ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබේ. පෙරේදා (18) රැස් වූ ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් කළ ඉල්ලීමකට අනුව එම ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව පොලිස් අධිකාරිවරු 06 දෙනෙක් සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරු 16 දෙනෙක් සහ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු 31 දෙනෙක් ස්ථාන මාරුවීම් ලබන බව ජාතික පොලිස් කොමිසමේ තොරතුරු අනාවරණය කළේය.

ගයාන් කුමාර වීරසිංහ

නව අදහස දක්වන්න