යල කන්නයේ වගා හානි වන්දිය මිලියන 556ක් | දිනමිණ

යල කන්නයේ වගා හානි වන්දිය මිලියන 556ක්

(බුද්ධිකා ඉඹුලාන)

පසුගිය  වර්ෂයේ(2018) යල කන්නයේ වගා හානි වන්දි සඳහා රුපියල් මිලියන පන්සිය පනස් හයක් වෙන් කර ඇති බවත් ඉන් අනුරාධපුර ගොවීන් වෙනුවෙන් මිලියන හැත්තෑ දෙකක් වැය කරනු ලබන බවත් කෘෂිකර්ම පශු සම්පත් සංවර්ධන වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා කියයි.

 
කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය මගින් , 2018 යල කන්නේ සඳහා වී, බඩ ඉරිඟු ලොකු ලූනු, අර්තාපල්, සොයා, අමුමිරිස් ඇතුළු අනිවාර්ය බෝග 6කට මේ වන්දි මුදල ලබා දෙනු ලබයි.
 
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් 2750ක් සඳහා මෙම වන්දි ප්‍රදානය  අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අගෝස්තු දෙවන දා සිදු කිරීමට  නියමිතය.
 
විශේෂයෙන්ම ස්වභාවික විපත් වන ගංවතුර ,නියඟය මෙන්ම  වන අලින් විසින්සිදු කළ වගා හානි  වෙනුවෙන් මේ වන්දි ගෙවීම සිදු කෙරේ.
 
 2018 වර්ෂයේ දී  රට තුළ අක්කර 23,605ක් හානිවී ඇති අතර එම  ගොවීන් 20,113 දෙනකු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 556 ක වන්දි  ලබා දෙයි.එක අක්කරයක් සදහා අනුමත මුදල රුපියල් 40,000 කි.ඒ පූර්ණ වගා හානි වෙනුවෙනි.

නව අදහස දක්වන්න