සුඛිත පුරවරෙහි සීතාවක ව්‍යාපෘති අගමැති අතින් අද ජනතා අයිතියට | දිනමිණ

සුඛිත පුරවරෙහි සීතාවක ව්‍යාපෘති අගමැති අතින් අද ජනතා අයිතියට

උපාලි කරුණාරත්න

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක කරන සුඛිත පුරවර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රතිපාදන, සැළසුම් හා අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක සීතාවක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත් කිරීම හා ආරම්භ කිරීම අද (23) අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරේ.

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලෙනාඩ් කරුණාරත්න මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම කටයුතු සිදුවන අතර පස්වරු 2ට පාදුක්ක නාගරික ක්‍රීඩාංගණය විවෘත කිරීම, පස්වරු 2.30ට හංවැල්ල සතිපොළ විවෘත කිරීම, පස්වරු 3ට කොස්ගම මිරිස්වත්ත මුණ්ඩිගල ආරණ්‍ය සේනාසන ප්‍රවේශ මාර්ගය විවෘත කිරීම සහ මුණ්ඩිගල ආරණ්‍ය සේනාසන විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැ දැකීම, පස්වරු 3.30ට අවිස්සාවේල්ල පොදු වෙළෙඳ සංකීර්ණයට මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවන්ට මෙහිදී අගමැතිවරයා සහභාගී වෙයි.

ඉන් අනතුරුව ජන හමුවක් ද පැවැත්වෙන අතර සාලාව නගර සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීම ද මෙදින සිදුකෙරේ.

නව අදහස දක්වන්න