ප්‍රියංකා චොප්රා උපන්දිනය සැමරූ හැටි | දිනමිණ

ප්‍රියංකා චොප්රා උපන්දිනය සැමරූ හැටි

(ක්‍රිසන්ති විතාරණ)
 
ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් නිළි ප්‍රියංකා චොප්රා සිය 37 වැනි උපන් දිනය පසු ගිය දා සැමරීය. 
 
ඒ සඳහා ඇයගේ ස්වාමියා වන නික් ජොනාස් සහ හිතවතුන් රැස්ව සිටියේ මියාමි හි කොමොඩො අවන්හලටය. 
 
ප්‍රියංකා ගේ ඥාති සහෝදරයි වන පරිනීති චොප්රා ද ඊට එක් වූ බව සඳහන්ය.

නව අදහස දක්වන්න