''අහන්න'' එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සමඟ ඇරඹීමට නියමිතයි | දිනමිණ


 

''අහන්න'' එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සමඟ ඇරඹීමට නියමිතයි

ජාතික සංහිඳියාව, ජාතීන් අතර සමඟිය හා එකමුතුභාවය ගොඩනැගීම තුළින් රටේ යහපැවැත්ම සහ තිරසාර සංවර්ධනය ළඟාකරගැනීම තේමා කරගත් සංවාදාත්මක වැඩසටහනක් වන "අහන්න - கேளுங்கள் - Listen " නව ව්‍යවසායක පරාදීසයක් බිහි කිරීමට මග කියන දෙවැනි එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශනය සමඟ එක්වෙයි.
 
ඒ අනුව ''අහන්න''  වැඩසටහන අද පස්වරු 3.00 සිට අනුරාධපුරය වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි
 
ප්‍රදර්ශනය ජූලි මස 24 සිට 27 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

නව අදහස දක්වන්න