අපනයන ආදායම 11.4%ක වර්ධනයක් | දිනමිණ


 

අපනයන ආදායම 11.4%ක වර්ධනයක්

දුෂ්කරතාවයන් මධ්‍යයේ වුව අපනයන ආදායම සැලකියයුතු මට්ටමකින් වර්ධනය කිරීමට හැකිවීම සතුටට කරුණක් බව සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර කටයුතු ඇමති මලික් සමරවික්‍රම මහතා පවසයි. 2019 වසරේ ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනයෙන් ඇ. ඩො.බිලියන 8.5ක විදේශ විනිමය ඉපයීමක් වාර්තා වූ බවත් එය 2018 වසරේ ජනවාරි සිට ජුනි කාලය හා සසඳන විට 11.4%ක වර්ධනයක් බවත් සමරවික්‍රම මහතා පැවසුවේ ඊයේ දින අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පැවති මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්තුණයේදීයි.

ර‍ජයේ සැලසුම වන්නේ වසර 2022 දී ඇ.ඩො. බිලියන 28 අපනයන ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීමටයි. ඒ සඳහා අපනයනකරුවන්ගේ සහ අපනයනයට පිවිසෙන නවක ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය, ගුණාත්මක තත්ත්වය වර්ධනය කිරීම, නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව සහ ධාරිතාව වැඩි කිරීම, නවෝත්පාදන සහ ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම යනාදීන් හඳුනාගත් උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

පෞද්ගලික ව්‍යවසාය නංවාලීම හරහා ආර්ථික වර්ධනය අත්පත් කර ගැනීම මඟින් තිරසාර ආර්ථිකයක් ළඟාකර ගැනීම රජයේ අපේක්ෂාව වන අතර, විශේෂයෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගේ “ගෝලීය වෙළෙඳපොළ තරඟකාරීත්වය” ඇති කර ගැනීම සඳහා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මඟින් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ නරව බව මෙම අවස්ථාවේ අදහස් දැක්වූ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලීන් බංඩාර මහතා පැවසූ අතර ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් දේශීය වෙළෙඳපොළට නිෂ්පාදන හා සැපයුම් සිදු කරන ව්‍යවසායකයන් අපනයන ප්‍රවාහයට ආකර්ෂනය කර ඔවුන් අපනයනකරුවන් බවට සංවර්ධනය සඳහා නව අපනයනකරුවන් 2000ක් බිහි කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක ක්‍රයාත්මක කරන බවත් ඒමහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මීට අමතරව අපනයන ක්ෂේත්‍රය තුළ කාන්තා සහභාගිත්වය වර්ධනය කිරීමේ අ‍රමුණින් ආරම්භ කළ “කාන්තා ව්‍යවසාය සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය” යටතේ ලියාපදිංචි වූ කාන්තාවන් 887ක් අතරින් විදේශ වැඩමුළු සඳහා කාන්තාවන් 10 දෙනෙකු පමණ සහභාගී කරවා ඇති බවත් එමෙන්ම විවිධ දේශීය හා විදේශීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සහභාගී කරවීම සහ නව ව්‍යාපාර සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා ඔවුන් දිරිමත් කිරීම ද අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් සිදු කරන බවත් නලීන් බංඩාර මහතා පවසා සිටියේය.

• 2018 අයවැය යෝජනා යටතේ විශේෂයෙන්ම අපනයන සමාගම් ඉලක්ක කරගත් වැඩසටහනක් වන “වෙළඳපළ ප්‍රවේශ සහය වැඩසටහන” (Market Access Support programme) ආරම්භ කරන ලද බවත් මෙම වැඩසටහන මගින් අපනයන වෙළෙඳපොළ වඩාත් තරගකාරී වීම සඳහා අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනයට, නව තාක්ෂණ ක්‍රියාවලින් උත්පාදනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීමට, ඵලදායිතාව වැඩි කිරීමට, අන්තර්ජාතික තත්ත්ව සහතික ලබා ගැනීම සහ ඒවාට අනුගත වීම මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික සන්නාම ලබා ගැනීම සඳහා ධෛර්යමත් කිරීමට අවශ්‍ය සහය ලබා දීම සිදුකරන බවත් පැවසූ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩයේ සභාපති ඉන්දිරා මල්වත්ත මහත්මිය , මේ වනවිට ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ අපනයන ආදායම දියුණු කිරීම සැලකියයුතු මට්ටමකට වර්ධනය කරීමට හැකිවී ඇති බවත් කලාපයේ අනෙකුත් තරඟකාරී රටවල් හා තරඟකාරීව කටයුතු කිරීම සඳහා තවදුරටත් තත්වයෙන් මෙන්ම ගුණාත්මක බවින් උසස් අගය එකතු කළ භාන්ඩ නිෂ්පාදනයට කැපවියයුතු බවත් ඒ මහත්මිය පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න