“මහජන චීනය” ද්විමාසික සඟරාවේ අලුත්ම පිටපත පිළිගැන්වූ අවස්ථාව | දිනමිණ

“මහජන චීනය” ද්විමාසික සඟරාවේ අලුත්ම පිටපත පිළිගැන්වූ අවස්ථාව

ශ්‍රී ලංකා චීන ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංසදයේ අනුග්‍රහයෙන් හා චීන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ සහයෝගයෙන් පළකෙරෙන “මහජන චීනය” ද්විමාසික සඟරාවේ අලුත්ම පිටපත එහි සංස්කාරක වා. අ. සරත් ලාල් කුමාර විසින් පසුගියදා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට පිළිගැන්වූ අවස්ථාව.

මෙවර කලාපයේ ආසියා ශිෂ්ඨාචාර සමුළුව, ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයකදී චීන නගර ආරක්ෂා කරන ආකාරය, අධිරාජ්‍යවාදීන් චීනය යටත් කර ගැනීම සඳහා කළ අබිං යුද්ධය, චීනයේ ජනප්‍රිය පැන්ඩාවරුන්ගේ රසවත් කතා ඇතුළත් සාරවත් ලිපි රැසකින් සමන්විතයි.

නව අදහස දක්වන්න