ඉදිරියේදී විශිෂ්ට සිංහල හා දෙමල සාහිත්‍ය කෘති පරිවර්තනය කර පාසල් සිසුන්ට | දිනමිණ


 

ඉදිරියේදී විශිෂ්ට සිංහල හා දෙමල සාහිත්‍ය කෘති පරිවර්තනය කර පාසල් සිසුන්ට

 සිංහල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට දෙමළ භාෂාවත්, දෙමල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට සිංහල භාෂාවත් ඉගෙනීම පහසු කරවන නව වැඩපිළිවෙලක් ජාතික ඒකාබද්ධතා රාජ්‍ය භාෂා සමාජ ප්‍රගති හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වේ. 
 
ඒ යටතේ සිංහල කෘති දෙමළ භාෂාවටත්, දෙමළ කෘති සිංහල භාෂාවටත් පරිවර්තනය කර ඔවුන් අතට පත්කිරීම සිදුකෙරේ. 
 
සම්මානනීය මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා සිංහලයට පරිවර්තනය කළ දෙමල රාමායනය හා දෙමල ජනකතා යන කෘති සිංහල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ටත් හෙළයේ මහ ගත්කරු මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ශූරීන් ලියු ගම්පෙරලිය සහ මඩොල්දුව කෘතිවල දෙමල පරිවර්තනය දෙමල ශීෂ්‍ය ශීෂ්‍යාවන්ටත් කියවීමට දැන් අවස්ථාව උදාවී තිබේ. එය ඇමති මනෝ ගනේෂන් මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාත්මක වන වැඩපිළිවෙලකි. 
 
ජාතික ඒකාබද්ධතා රාජ්‍ය භාෂා සමාජ ප්‍රගති හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සමග එක්ව සිංහල හා දෙමල භාෂා ඉගෙනුමට සිසුන් උනන්දු කරවන වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබේ. 
 
‘දන්නවනම් උගන්වන්න. දන්නේ නැතිනම් ඉගෙන ගන්න‘ යනුවෙන් එය නම්කර තිබේ. 
 
වැඩසටහන සතියේ දිනවල ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සියඵම සේවා ඔස්සේ ප්‍රචාරය කෙරේ. එම වැඩසටහනේදී අදාළ පරිවර්තන කෘති පිළිබඳව අසන ප්‍රශ්නවලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබාදීමෙන් පාසල් සිසුන්ට වටිනා ත්‍යාග ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක්ද අමාත්‍යංශය ආරම්භ කර තිබේ. ඉදිරියේදීද විශිෂ්ට සිංහල හා දෙමල සාහිත්‍ය කෘති පරිවර්තනය කර පාසල් සිසුන්ට ලබාදෙන බව ඇමති මනෝ ගනේෂන් මහතා පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න