අක්ෂි සත්කාර සැපයීමට කැපවූ Durdans අක්ෂි සායනය | දිනමිණ


 

අක්ෂි සත්කාර සැපයීමට කැපවූ Durdans අක්ෂි සායනය

ඇස යනු ශරීරයේ ඇති ක්‍රියාශීලී, සංකීර්ණ හා බලවත් කොටසකි. කෙසේ වුවත් පෙනීමේ ගැටළු හා අක්ෂි රෝග මඟින් ජීවිතයට හා දෛනික කටයුතුවලට බාධා එල්ල වන අතර අන්ධභාවයට පවා හේතු වේ. ක්‍රමානුකූල අක්ෂි පරීක්ෂාවෙන් අන්ධභාවය වලක්වාගත හැකි අතර ජීවිතයේ මුල් අවධියේම අක්ෂි පරීක්ෂාවක් සිදුකරගැනීම මගින් එවැනි තත්ත්වයන්ට පිළියම් යෙදිය හැකිය. විශිෂ්ටත්වයේ මධ්‍යස්ථානයක් වන Durdans අක්ෂි සායනය සෑම වයස් කාණ්ඩයක් සඳහාම රැකවරණය පිළිබඳ දර්ශනය තුළ අංගසම්පූර්ණ පහසුකම්වලින් සපිරි සම්පූර්ණ අක්ෂි සත්කාර විසඳුම් ලබාදෙයි.

කුඩා දරුවන් ඔවුන්ගේ පළමු වසර 6 තුළ දෘශ්‍ය සංවර්ධනයන් රාශියකට ලක්වෙන අතර දෘෂ්ටි ගැටළු නිසා ඔවුන් පසුබෑමකට ලක්විය හැකිය. දුර්වල දෘෂ්ටිය හඳුනාගැනීම සඳහා සියලුම දරුවන් පෙරපාසල් වයසේදී, මුල් යෞවන අවධියේදී මෙන්ම යොවුන් වියට පා තැබූ පසු අක්ෂි පරීක්ෂණ සඳහා යොමුකළ යුතු අතර වපරයක් ඇත්නම් එම අවස්ථාවේදී ඒ පිළිබඳවද අනාවරණය වේ.

බොහෝ පුද්ගලයන් වර්තන දෝෂයන්ගෙන් පෙලෙනවා සේම එය පැහැදිලි දෘෂ්ටිකත්වයට බාධා එල්ල කරයි. කඳුලු වෑස්සීම හා හිසරදය වර්තන දෝෂයන්ගෙන් පෙලෙන පුද්ගලයන්ගේ රෝග ලක්ෂණ වේ. ඇස් කන්නාඩි පැළඳීමෙන් එම තත්ත්වය සමනය කරගත හැකිය.

අවුරුදු 40 කල්පිරුණු පසු බොහෝ පුද්ගලයන්ට දෘෂ්ටි පිරිහීමත් සමඟ කියවීමේ අපහසුතා ඇතිවන අතර දෘෂ්ටිය නිවැරදි කිරිම සඳහා කාච පැලදීමට සිදුවේ. එමෙන්ම දීර්ඝ කාලයක් දියවැඩියා රෝගය වැළඳී තිබීම හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලයක් දියවැඩියා රෝගය වැළඳී තිබීම හේතුවෙන් දියවැඩියා රුඑසබදච්එයහ තත්ත්වයද, ඇසේ සුද හා ග්ලූකෝමා වැනි තත්ත්වයන්ගේ වර්ධනය වීමේ වැඩි අවධානමක්ද පවතී.

නව අදහස දක්වන්න