කර්මාන්ත සංවර්ධනයට දිරි දෙන COMPLAST ප්‍රදර්ශනය | දිනමිණ


 

කර්මාන්ත සංවර්ධනයට දිරි දෙන COMPLAST ප්‍රදර්ශනය

COMPLAST 2019 ප්‍රදර්ශනය වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා සහ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්තුමා අතින් විවෘත වේ

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා හය වන වරටත් පැවැත්වෙන COMPLAST ප්ලාස්ටික් ප්‍රදර්ශනය අද දින විවෘත කළහ. තුන් වන වරට පැවැත්වෙන අන්තර්ජාතික රබර් ප්‍රදර්ශනය හා හතර වන වරට පැවැත්වෙන COMEXPO ප්‍රදර්ශනය සමාරම්භ කිරීම ද මෙහිදී සිදු කෙරිණ.

ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පී. එල්. යූ. රත්නමලාලා මහතා, ශ්‍රී ලංකා ප්ලාස්ටික් සහ රබර් ආයතනයේ සභාපති කෞෂාල් රාජපක්ෂ මහතා, ඉන්දියාවේ ස්මාට් එක්ස්පෝස් ආයතනයේ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී බී. ස්වාමිනාදන් මහතා, ඉන්දියාවේ ප්ලාස්ටික් අපනනයන සංවර්ධන කවුන්සිලයේ නියෝජිතයන් සහ තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

ඉන්දියානු ප්‍රදර්ශකයන් 35ක් පමණ මෙම ප්‍රදර්ශනය සඳහා සහභාගී වේ. මෙම සමාගම් සඳහා ඉන්දියාවේ ප්ලාස්ටික් අපනනයන සංවර්ධන කවුන්සිලය සහ ඉන්දීය රජයේ වාණිජ අමාත්‍යාංශය සහයෝගය ලබා දෙයි. මෙම අවස්ථාවේ අදහස් දක්වමින් නවීන් දිසානායක අමාත්‍යතුමා ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ශක්තිමත් ද්විපාර්ශවීය සම්බන්ධතාවයක් පවතින බව ප්‍රකාශ කළේය. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගෙන ඇති විවිධ පියවර පිළිබඳවද සඳහන් කළ එතුමා ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සහයෝගීතාව තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව තිබෙන බවද පෙන්වා දුන්නේය. ශ්‍රී ලංකා රබර් කර්මාන්තයේ ප්‍රගමනය උදෙසා සකස් කර ඇති සැලැස්මේ ඉලක්කයන් ළඟා කර ගැනීම උදෙසා නව්‍ය ආකෘතීන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස එතුමා කර්මාන්තයේ නියැළෙන්නන්ට ආරාධනා කළේය.

මෑත කාලයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැති ප්‍රදර්ශනයන් සඳහා ඉන්දියානු සමාගම් දක්වන ඉහළ සහභාගීත්වයෙන් අසීරු අවස්ථාවන්හිදී ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සිටින බව පිළිඹිබු වන බව මෙම අවස්ථාවේ අදහස් දැක්වූ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස්තුමා ප්‍රකාශ කළේය. අමු ද්‍රව්‍ය, ධාරිතාව, යටිතල පහසුකම් සහ කුසලතා පූර්ණ ශ්‍රමය යනාදිය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ප්ලාස්ටික් කර්මාන්තය ඉහළ විභවතාවයක් පිරිනමන බවද එතුමා පෙන්වා දුන්නේය. පාරිසරික වශයෙන් තිරසාර සංවර්ධනයක් ළගා කර ගැනීම උදෙසා ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීමේ අවශ්‍යතාව ද මහ කොමසාරිස්තුමා පෙන්වා දුන්නේය.

නව අදහස දක්වන්න