පුරන් කුඹුරු අස්වද්දන තරුණයෙක් | දිනමිණ


 

පුරන් කුඹුරු අස්වද්දන තරුණයෙක්

කළුතර විජයගම,ගුරු පුරයෙහි බන්දුජීව වන්නිආරච්චි මහතා රැකියාවක නිරත වන අතරතුරේදීම එක දෙයක් බලා නොසිට පුරන්වී ගිය කුඹුර අස්වද්දා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබමින් සිටින දක්ෂ ගොවියෙකි. දේශීය වී වර්ග වලට ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදී ඇති ඔහු බටපොලැල්, සුවඳැල් වැනි දේශීය වී මෙන්ම පොකුරු සම්බා එච් 4 ද සාර්ථක ලෙස වගා කර ඇත. කෘමිනාශක, වල්නාශක කිසිවක් භාවිතා නොකර කොම්පෝස්ට්, ගොම පොහොර මේ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන අතර, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරි කණ්ඩුල මධුරප්‍රිය මහතාගේ උපදෙස්ද අගය කළයුතු බව ඔහු පවසයි.

ඡායාරූපය කළුතර දකුණ විශේෂ 
සුනේත්‍රා වන්නි ආරච්චි

නව අදහස දක්වන්න