ජනමතය අනුව සීතාවක විදුලිබලාගාරය ඉදිකිරීම තීරණය කරනවා | දිනමිණ


 

ජනමතය අනුව සීතාවක විදුලිබලාගාරය ඉදිකිරීම තීරණය කරනවා

චමීර ඇල්ලදෙණිය

ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනයට අකමැතිනම් සීතාවක ගඟ ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනතා විරෝධයක් තිබේනම් ව්‍යාපෘතිය නවතා දමන ලෙස විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

සීතාවක ගඟ ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් අදාළ ප්‍රදේශයට ගංවතුර, නායයාම් වැනි පාරිසරික තර්ජන එල්ල වියහැකි යැයි පවසමින්, ප්‍රදේශවාසීන් විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් වි‍රෝධය පළකර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර සුදුසු විසඳුමක් ලබාගැනීමේ අරමුණෙන්, හිටපු විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ප්‍රදේශයේ ජනතා නියෝජිතයින්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, ව්‍යාපෘති භාර නිලධාරීන් ඇතුලු පිරිසක් පසුගියදා විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා හමුවීමට එම අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයට පැමිණියහ.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් දිගුකාලීන ජනන සැලැස්ම සකස් කරනු ලබන්නේ අවම පිරිවැයක් යටතේ විදුලිය ජනනය කිරීමටය. එහිදී ජලය, සුළඟ, සූර්යතාපය, ගල් අඟුරු, ඩීසල්, දැවිතෙල්, ගෑස් වැනි විවිධ ප්‍රභවයන් භාවිතය ජාතික පද්ධතියේ අවශ්‍යතාවය සහ පිරිවැය මත සලකා බැලේ. වසර 2015 – 2034 ජනන සැලැස්ම අනුව සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය ඉදිකර වසර 2022 දී ජාතික පද්ධතියට වසරකට ගිගාවොට් පැය 54ක් එකතු කිරීමට ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

මේ වනවිට සීතාවක ගඟ ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික අධ්‍යයන වාර්තාව සකසා පරිසර අධිකාරිය වෙත යොමුකර තිබේ. සීතාවක ගඟ ජලවිදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතියෙහි ජලාශය වෙනුවෙන් යටවන භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 98කි. ඉන් වැඩි කොටසක් එනම් අක්කර 56ක් සීතාවක ගඟම වේ. ඉතිරි බිම් ප්‍රමාණයෙන් අක්කර 22ක් ලලාන් වැවිලි සමාගමට අයත්වන අතර පුද්ගලික ඉඩම් යටවන්නේ අක්කර 16ක් පමණි. ඉතිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් දෙහිඕවිටට අයත් රජයේ ඉඩම් වේ.

සීතාවක ගඟ ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක්වන නිවාස නොවන ඉදිකිරීම වන්නේ රූකාසල් පාලම සහ එහි ප්‍රවිෂ්ඨ මාවත පමණි. මේ සඳහා පහසුවෙන් වාහනවලට යා හැකි කොන්ක්‍රීට් පාලමක් සහ ප්‍රවිෂ්ඨ මාවත ඉදිකිරීම සඳහා රු. මිලියන 150ක් වෙන්කර තිබේ. ඉහත බලපෑමට ලක්වන කොටසට අමතරව දීගල මාර්ගයෙන් නිරන්තරයෙන් ජල ගැලීමට ලක්වන 40 කඩේ හන්දියේ සිට කි. මී. 01ක් පමණ පිළිසකර කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත.

නව අදහස දක්වන්න