අල්ලස් කොමිසමට උපාධිධාරීන් 200ක් | දිනමිණ


 

අල්ලස් කොමිසමට උපාධිධාරීන් 200ක්

අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමේ විමර්ශන නිලධාරීන් ලෙස උපාධිධාරීන් 200 දෙනෙක් බඳවා ගැනීමට යයි.

මේ වන විට එසේ බඳවා ගැනීමට නියමිත උපාධිධාරීන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ද යොමුකර අවසන් බවත් ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් බුද්ධි වාර්තා ලැබීමෙන් පසු ළගදීම සේවයට බඳවා ගැනීමට පියවර ගන්නා බවත් වාර්තා වෙයි. එසේ බදවා ගන්නා උපාධිධාරීන්ට මාස 6 ක සේවා පුහුණුවක් ලබා දීමටද නියමිතව ඇති අතර ඒ සඳහාද අවශ්‍ය සියළු කටයුතු මේ වන විට සැළසුම්කර ඇතැයි එම කොමිසමේ උසස් නිලධාරියකු පැවැසීය. මේ වන විට අල්ලස් කොමිසමේ විමර්ශන අංශයේ සේවයේ නිරතව සිටින්නේ පොලිසියෙන් තෝරාගත් නිලධාරීන් 210 දෙනෙකි. ඉදිරියේ දී විමර්ශන අංශයට බඳවා ගැනීම වෙනුවට උපාධිධාරීන්ව බඳවා ගැනීමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා කීය. තවත් වසර කිහිපයක් යන විට අල්ලස් කොමිසමේ සේවයට පොලිසියේ නිලධාරීන්ගේ සහය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

ගයාන් කුමාර වීරසිංහ

නව අදහස දක්වන්න