රට පුරා තරුණ ප්‍රජාවට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථාන | දිනමිණ


 

රට පුරා තරුණ ප්‍රජාවට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථාන

තරුණ ප්‍රජාව අතර වෘත්තීය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනුම ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය කටයුතු කරයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ “Smart Sri Lanka“ සංකල්පයට අනුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හරහා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරයි. සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහාම වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්කයි.

මේ ව්‍යාපෘතිය මගින් තරුණ තරුණියන්ට ඔවුන්ගේ තෝරා ගත් වෘත්තීය මාර්ගයන් හඹා යාමේ අවස්ථාව උදාකරයි. ව්‍යවසායකත්ව අවස්ථා, රැකියා අවස්ථා ,බැංකු ණය ඇතුළු මාර්ග ගත වෘත්තීය තොරතුරු සේවා සැපයීම, කර්මාන්ත හිමියන් හමුවීමට අවස්ථාව ලබාදීම ,පෞද්ගලික වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන, වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන සේවා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට උසස් කිරීම සහ රටපුරා ගොඩනැගීම , වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන සංවිධාන ජාලය ශක්තිමත් කිරීම, එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහනේ සහ තරුණ පරපුරේ ගෝලීය අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම, තිරසාර ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා තරුණයින් අතර විරැකියාව තුරන් කිරීම, නිසි කළමනාකරණයකින් ස්වභාවික සම්පත් උපයෝගී කර ගන්නා නව කර්මාන්ත හා ආයෝජන අවස්ථා හඳුන්වා දීම අරමුණු කරගනිමින් මෙය දියත් කෙරේ.

මීට සමගාමීව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වේයන්ගොඩ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී , වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය පිහිටුවීම වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන නියෝජ්‍ය ඇමැති කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා (05) සිදු කෙරිණි. කටුගස්තොට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථානය 15 වැනිදා විවෘත කිරීමට නියමිතය.

නාරාහේන්පිට, ඉනාමලුව සහ තලල්ල යන ප්‍රදේශවල ද වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත ය.

චන්දිමා කරුණාරත්න

නව අදහස දක්වන්න