අසුන් හැසිරවීමේ තරග ශූරතාව පොලිස් අශ්වාරෝහක කොට්ඨාසයට | දිනමිණ


 

අසුන් හැසිරවීමේ තරග ශූරතාව පොලිස් අශ්වාරෝහක කොට්ඨාසයට

ඡායාරූපය වමේ සිට දකුණට පො.කො.84656 එච්. එම්. සී. එස්. හේරත්, පො.සැ. 35856 ඩබ්. ඒ. සරත් කුමාර, යුද්ධ හමුදාපතිතුමා, පො.සැ. 44789 ඩී. ඒ. කේ. ධර්මදාස, තුරග තරග සංගමයේ සභාපති සුරංජිත් පේමදාස

වසර 100 කට ආසන්න ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනු ලබන ශ්‍රී ලංකා පොලිස් අශ්වාරෝහක කොට්ඨාසය ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව හා ශ්‍රී ලංකා තුරග තරග සංගමය එක්ව 2019.08.11 දින දියතලාව පොලෝ ක්‍රීඩා පිටියේ සංවිධාන කර තිබූ අසුන් හැසිරවීමේ තරගාවලියේදී තම ක්‍රීඩා හැකියාව පෙන්නුම් කරමින් පොලිස් අශ්වාරෝහක කොට්ඨාසයේ පො.සැ. 44789 ඩී. ඒ. කේ. ධර්මදාස ටෙන්ට් පෙගින් (Tent pegging) තරග ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් එහි ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකරගත් අතර, එහි දෙවන ස්ථානය පො.සැ.35856 ඩබ්. ඒ. සරත් කුමාර විසින් හිමිකර ගන්නා ලදී. එමෙන්ම බාධක මතින් අසු දිවවීමේ (cross country) තරග ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් පො.කො.84856 එච්. එම්. සී. ජේ. හේරත් විසින් ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කරගන්නා ලද අතර, සමස්ථ තරගාවලියේ තරග ඉසව් 03 ක් නියෝජනය කළ පොලිස් අශ්වාරෝහක ක්‍රීඩකයින් එහි තරග දෙකකින් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා සමස්ථ ශූරතාවලිය දිනා ගැනීමට සමත්වීම සුවිශේෂී වේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි එච්. ඒ. එන්. කේ. දමයන්ත විජය ශ්‍රී මහතා සහ අශ්වාරෝහක කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි පී. ඒ. එන්. එල්. විජේසේන මහතා සහ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක එස්. ජී. කුමාරසිරි මහත්වරුන්ගේ සුවිශේෂී දායකත්වයක් මෙම ජයග්‍රහණය ලබාගැනීමට හැකිවී තිබේ.

මතුගම මධ්‍යම - නිමල් වීරසේන

නව අදහස දක්වන්න