බීඩි කර්මාන්තයට නියාමනයක් ඕනෑ | දිනමිණ


 

බීඩි කර්මාන්තයට නියාමනයක් ඕනෑ

ජයසිරි මුණසිංහ

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව

වසරකට බීඩි කෝටි 450ක් නිෂ්පාදනය කළද ඒ පිළිබඳව විධිමත් නියාමනයක් සිදු නොවන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

දිනකට බීඩි මිලියන 13ක් රටේ අළෙවි වන අතර ඒ සඳහා කිසිදු විධිමත් නියාමනයක් සිදු නොවන‍්නේ යැයිද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිය නවතම කාර්යසාධන වාර්තාවෙන් අනාවරණය කොට ඇත.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යසාධන වාර්තාවේ මෙසේද සඳහන් වේ.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි බීඩි හා සුරුට්ටු නිෂ්පාදන ආයතන 521ක් දිවයින පුරා ඇති අතර ගෘහ කර්මාන්තයක් ලෙස සැලකෙන මෙමඟින් වසරකට බීඩි ඒකක ‍කෝටි 450ක් පමණ නිෂ්පාදනය කෙරේ. අද වන විට එක් බීඩියක් අළෙවි කරනු ලබන්නේ රුපියල් 6ක් වැනි මිලකට වන අතර එහි සමස්ත වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝටි 2700ක් පමණ වේ.

ආනයනික බදුවලට අමතරව (රේගුව මඟින් අය කරනු ලබන) බීඩි නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිත කරනු ලබන දුම්කොල කිලෝග්‍රෑම් එකකට රුපියල් 10ක බද්දක් රජය විසින් අය කරන අතර ඒ සඳහා වෙනත් කිසිදු අය කිරීමක් හෝ එහි අළෙවිය පාලනයක් කිරීම සඳහා නියාමනයක් හෝ ශ්‍රීලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක නොවන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙක් ප්‍රකාශ කළේය.

දුම්කොල හා මධ්‍යසාර සම්බන්ධ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරනු ලබන ශ්‍රී  ලංකාවේ ප්‍රධානතම ආයතනය දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (NATA) වේ. එම අධිකාරියේ පාලක මණ්ඩලය නියෝජනය කරමින් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට දායක වෙයි.

දැනට දශකයක පමණ කාලයක සිට දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පරිභෝජනයෙන් මහජනයා ඉවත් කිරීම දෙසට යොමුවූවත් බීඩි පරිභෝජනය සීමා කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් රජය විසින් මෙතෙක් අනුගමනය කර නොමැත. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් දුම්වැටි අළෙවිය පිළිබඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරණය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර ඇති අතර සිගරට් අළෙවියේදී සිගරට් බහාලුමේ සිගරට් දුම් පානයෙන් ශරීරයට සිදු වන හානිය දැක්වෙන රූපමය අවවාද පළ කිරීම අනිවාර්ය කර තිබේ.

එහෙත් එවන් නියාමනයක් බීඩි නිෂ්පාදනය කෙරේ ක්‍රියාත්මක නොවන තත්ත්වයක් පවතින බව සඳහන් කළ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් පැවසුවේ බීඩි පරිභෝජනයෙන් ද ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට එල්ල වන අහිතකර බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කර බීඩි පරිභෝජනය පිළිබඳව නියාමනයක් හඳුන්වාදීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් පවතින බවද සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තු‍ ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න