පාට පාට කෝටු­ව­ලින් | දිනමිණ


 

පාට පාට කෝටු­ව­ලින්

බිත්ති සැරසිල්ලක්

ලෝකය වෙනස් වෙන්නේ කාලය සහ මිනිසාගේ නිර්මාණ මතයි. දිනෙන් දින වෙනස් වන ලෝකයේ මිනිසා නිර්මාණය කරන භාණ්ඩ නොදිරන ද්‍රව්‍යවලින් නිර්මාණය වීම අද ගැටලුවක්. මේ නිසා පරිසර හිතකාමී නිර්මාණවලට ලැබෙන්නේ විශේෂ ස්ථානයක්. පරිභෝජන භාණ්ඩ වගේම අලංකරණ භාණ්ඩ සහ උපකරණ පවා ස්වභාවික දෙයින් නිර්මාණය කිරීම දැන් විලාසිතාවක් වෙලා. ඒ වගේ අලංකරණ නිර්මාණයක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ පළ කෙරෙනවා. ඒ පරිසරයේ වැඩකට නොගැනෙන කෝටු කැබැලිවලින් අලංකාරවත් බිත්ති සැරසිල්ලක් නිර්මාණය කිරීම.

මේ නිර්මාණය පහසුවෙන් කරගන්න අපිට පුඵවන්. වියදමක් අධික දේවල් මිලදී ගන්නවාට වඩා මේ නිර්මාණය අවට පරිසරයෙන් සොයා ගන්නා කෝටු කැබැලිවලින් නිර්මාණය කළ හැකියි. මුලින්ම කෝටු කැබැලි තමන්ගේ නිර්මාණය අනුව තෝරා ගන්න. අලංකාරවත් වර්ණ සහ ගම් වර්ගයක් මේ සඳහා අවශ්‍යයි. කෝටු කැබැලි ස්වභාවික හැඩයෙන් තැබීමෙන් මෙහි ස්භාවිකත්වය රදා තබා ගත හැකියි. තමන් කැමැති පින්තූර රාමුවක් සහ ඒ සඳහා සුදුසු බෝඩ් වර්ගයක්, ලෑල්ලක් තෝරා ගෙන වර්ණවත් කෝටු කැබැලි ඔබ කැමැති හැඩයකට අළවා ගන්න. කෝටු කැබැලි එකිනෙක බැඳ එල්ලා තැබිය හැකි ලෙස සකසා ගන්නත් පුළුවන්. මෙහි අලංකාරත්වය එන්නේ අපි කෝටු කැබැල්ලේ විවිධ රටා නිර්මාණය කිරීමෙනුයි. ඒවා මල් බඳුනක බහාලන්නත් පුළුවන්. ඉන් ඔබේ නිවසට අමුතු අලංකරණයක් ගෙනේවි.

නව අදහස දක්වන්න