අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

පරනමාන ජිනසේන මහතා - විශ්‍රාමික පරිපාලන සේවය පැට්ට්‍රීෂියාගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ නිශාන්ත (යුනියන් බැංකුව) වෛද්‍ය චන්දිමා (LRH) ආදරණීය පියාණන්වූද,​ නිර්මනී සහ වෛද්‍ය මංගල ගේ ආදරණීය මාමණ්ඩියවූද,​ ගයාශා මිතාර සහ බිනාත් ගේ ආදරණීය සීයාවූද,​ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශ්‍රාමික ජිනසේන පරනමාන මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. ආදාහන කටයුතු 29 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා බොරැල්ල කනත්තේදී සවස 04.30 ට සිදුකෙරේ. දේහය බොරැල්ල A F රේමන්ඩ් ශාලාවේ උදේ 9 සිට සවස 4.00 දක්වා තැන්පත් කර ඇත.085353

නව අදහස දක්වන්න