බළල් පැටවාට බැල්ලිය ආදර මවක්වී | දිනමිණ


 

බළල් පැටවාට බැල්ලිය ආදර මවක්වී

ආදරය, කරුණාව දයාව සාමය තිරිසන් සතුන් අතර ද ඇති බව සනාථ කරමින් අනුරාධපුර පුජානගරයේ සංඝමිත්තා මාවතේ ජයමුණි ප්‍රේමාංජලී ද සිල්වා මහත්මියගේ නිවසේ රාණි නැමැති බැල්ලිය කිටී නැමැති බළල් පැටියකුට කිරි දෙන අයුරු

ඡායාරූපය - අනුරාධපුර දිසා විශේෂ වෝල්ටර් දයාරත්න

 

නව අදහස දක්වන්න