ආපන ශාලාවල පහසුකම් කලින් දැක ගැනීමේ පහසුකම් ඕනෑ | දිනමිණ


 

ආපන ශාලාවල පහසුකම් කලින් දැක ගැනීමේ පහසුකම් ඕනෑ

ආපන ශාලාවල මුලුතැන්ගෙය, ගබඩාව හා පොදු වැසිකිළි පහසුකම් පාරිභෝගිකයන්ට දැක ගැනීමේ පහසුකම් සැලසීමේ වැඩපිළිවෙළක් සැකසිය යුතු බව දුම්බර මිතුරෝ පරිසර සංවිධානය කියයි.

ආරක්ෂිත කැමරා යොදා ගනිමින් ආපනශාලා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආපන ශාලා හිමියන් කටයුතු කරන ආකාරයෙන්ම ආපන ශාලාවල සවිකර ඇති කැමරා ඔස්සේ පාරිභෝගිකයන්ට ඉහත කී ස්ථාන දැක ගැනීමේ පහසුකම් සැකසිය යුතු බව දුම්බර මිතුරෝ පරිසර සංවිධානයේ සභාපති ආනන්ද කනහැර ආරච්චි මහතා කියා සිටියි.

පාරිභෝගික අයිතින් හා ආපන ශාලා හිමියන්ගේ වගකීම් මැයෙන් දුම්බර මිතුරෝ පරිසර සංවිධානය සංවිධාන කළ වැඩමුළුවකට එක්වෙමින් ඒ පසුගියදා නාඋල දී මෙම අදහස් පල කළේය.

ලංකාව පුරා පවතින විවිධ ආපන ශාලා අතරින් බොහෝමයක් අපිරිසිදු මට්ටමේ පවතින බවට වාර්තාවන තොරතුරු වලට අදාළව පාරිභෝගිකයන්ට තමන් ආහාර ලබාගන්නා ආපනශාලා පිළිබඳ තක්සේරුවක් ලබාගැනීමට මුලුතැන්ගෙය, ගබඩාව මෙන්ම වැසිකිළි පද්ධති දැක ගැනීමට සැලැස්වීම සිදුකළ යුතු බව දුම්බර මිතුරෝ පරිසර සංවිධානය අවධාරණය කරයි.

වඩාත් ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු නිෂ්පාදන අ ලෙවිකරන ආපන ශාලා වලට ද මෙය හොඳ අවස්ථාවක් බවත් එහිදී පාරිභෝගික පැසසුම එම ආපනශාලා වලට හිමිවන බවත් අවධාරඛය කළේය.

නාඋල සමූහ

 

නව අදහස දක්වන්න