මඟී ආවරණය පිළිසකර කරන්නේ නැද්ද? | දිනමිණ


 

මඟී ආවරණය පිළිසකර කරන්නේ නැද්ද?

මාතලේ-ගලේවෙල මාර්ගයේ වහකෝට්ට දේවස්ථානයට පිවිසෙන මංසන්ධිය අසල පළාත් මඟී ප්‍රවාහන අධිකාරිය විසින් ඉදිකරන ලද මඟී ආවරණය අබලන්ව වසර ගණනාවක් ගතවී ඇතත් මෙතෙක් එය පිළිසකර කිරීම සඳහා කිසිවකුගේ අවධානයට යොමුනොවීම පෙදෙසේ මගී ජනතාවගේ දැඩි දෝෂදර්ශනයට ලක්ව ඇත.

මෙම තත්වය නිසා දිනපතා මෙම ස්ථානය වෙත එක් රොක්වන විශාල පිරිසකට මුහුණපෑමට සිදුව ඇත්තේ මහත් පීඩාවකටය. මේවනවිට මෙම මඟී ආවරණයෙහි වහල සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ගැලවී ගොස් ඇති අතර එහි වටආවරණයද කැඩී ගොස් තිබේ.

උද්ගතව පවත්නා මෙම තත්වය නිසා බසයක් එනතුරු අව්වැසි දෙකෙන් බේරීම සඳහා මඟී ජනතාවට ගස්යට හෝ ඒ අසල අගුපිල්වල රැඳී සිටීමට සිදුවී ඇති බැවින් මෙම මගී ආවරණය කඩිනමින් පිලිසකර කරදෙන ලෙස මොව්හු පළාත් මාර්ග ප්‍රවාහන අධිකාරියෙන් ඉල්ලා සිටිති

මාතලේ දිස්ත්‍රික් සමුහ

නව අදහස දක්වන්න